Daily Archive: 15 prosinca, 2016

0

Svemu jednom dojde kraj

Dojdeš na svet f pelenama, a ak baš nemaš sreće i otideš z njega v istima. Takav je ciklus života. Sve kaj jenput počne nekad mora i završiti. Gruntam si dok sedim na bakinom...